Team Aquafarm

Team Aquafarm bestaat uit vertegenwoordigers van de initiatief-nemende partijen aangevuld met experts uit verschillende vakgebieden. Maak hier kennis met ons:

Lisanne is onderzoeker bij de Radboud Universiteit. Ze is afgestudeerd Bioloog, gespecialiseerd in aquatische systemen. Voor Aquafarm onderzoekt ze waterzuivering door planten, biomassaproductie en de mogelijkheid om met Aquafarm de broeikasgasuitstoot van rioolwaterzuiveringen te reduceren.

 

Lisanne Hendriks

Bewaren

Bewaren

Wobke is zuiveringstechnoloog bij Waterschap Rivierenland. Sinds 2019 is hij onderdeel van het kernteam van Aquafarm, waar hij zijn kennis en ervaring op het gebied van waterzuiveringsprocessen levert. 

 

 Wobke Gerritse

Bewaren

Bewaren

Tom is onderzoeker bij Wageningen Environmental Research (WEnR). Hij doet voor Aquafarm onderzoek naar waterzuivering met aquatische dieren.

 Tom van der Meer

Bewaren

Lotte is afgestudeerd bioloog en werkt bij VanWaarde. Sinds 2019 heeft ze de rol van Judith overgenomen en is ze de projectmanager van Aquafarm. Daarbij brengt ze partijen samen om van idee tot realisatie te komen.

 

Lotte Dietz

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Nikki is ecoloog bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij vertegenwoordigt de waterschappen binnen de initiatiefnemers. Nikki’s expertise bevindt zich op het gebied van natuurbeleid, vismigratie, vegetatie-onderzoek en waterkwaliteit.

 

Nikki Dijkstra 

 

Judith werkt bij VanWaarde en was één van de initiatiefnemers van Aquafarm. Vandaag de dag denkt ze mee vanuit de stuurgroep. 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bekijk filmpje Judith