De theorie van Aquafarm

Met Aquafarm zoeken we in een praktijkgericht onderzoekstraject naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren. Met een geschakelde inzet van flora en fauna wordt het afvalwater zuiverder, willen we gifstoffen (zoals medicijnresten) verwijderen én produceren we hoogwaardige stoffen.

Hoe we dat doen? Door het natuurlijke afbraakproces van organisch materiaal te imiteren in de zuiveringsinstallatie. We voegen aan het afvalwater achtereenvolgens organismen toe zoals algen, kleine wormpjes, mosseltjes, vissen en planten. Al die planten en dieren kunnen we oogsten. Door dat regelmatig te doen, winnen we de waardevolle stoffen terug en wordt het water schoon.

De innovatie zit hem in de slimme manier waarop organismen aan elkaar worden geschakeld. Hierdoor produceren zij maximaal hoogwaardige grondstoffen terwijl ze het water zuiveren. Wij brengen bestaande kennis en praktijk samen. De kennis van voedselwebben bijvoorbeeld. Of inhoudsstoffen. En natuurlijk kennis van afvalwaterzuivering.

De resultaten van Aquafarm

  • Productie van waardevolle stoffen
  • Schoon water (KRW kwaliteit)
  • Slibreductie
  • Op biologische manier verwijderen van schadelijke stoffen zoals medicijnresten
  • Kleinere CO2 footprint en lager chemicaliëngebruik

     Met Aquafarm bootsen we de natuur na, maar dan veel sneller, compacter en gerichter

Zuiveren en produceren met organismen

Het met planten en dieren natuurlijk zuiveren van afvalwater en gelijktijdig produceren van waardevolle stoffen is een kans om duurzaam en circulair waterbeheer te bereiken.

Prof. dr. ir. Piet Verdonschot

Zoetwaterecosystemen en Bijzondere leerstoel Wetland Restoration Ecology, Wageningen Environmental Research (Alterra) en Universiteit van Amsterdam