Hoe werkt Aquafarm?

Aquafarm past principes uit de natuur toe om onder gecontroleerde en gestuurde omstandigheden producten te laten groeien, met als restproduct schoon water. Het grote verschil tussen Aquafarm en andere rioolwaterzuiveringssystemen is dat we met Aquafarm gescascadeerd (achtereengeschakeld), in mono-culturen, zuiveren. Daarbij produceren we én proberen we alle stoffen eruit te halen, ook de giftige zoals medicijnresten

De natuur als voorbeeld

In de natuur verwerken allerlei organismen continu resten van planten en dieren als voedsel. Den aan de bekende plaatjes van het voedselweb in een meer of plas . Zo gaat de natuur ook om met afvalwater. Vroeger (vóór de jaren ’70) was het voedselweb in het oppervlaktewater op veel plekken sterk verstoord door afvalwaterlozingen, maar de natuur heeft de oorspronkelijke toestand op deze plekken kunnen herstellen. Hoe werkt dat? Eerst zijn bacteriën, schimmels en eencelligen actief, gevolgd door ‘verwerkers’ die vooral leven van deze eerste organismen. Algen gaan bloeien en verderop schieten waterplanten weer op. Het dierenleven neemt weer toe en vissen verschijnen. We noemen dat zelfreiniging.

Zelfreiniging

Wanneer een lozing van ongezuiverd afvalwater plaatsvindt op een oppervlaktewater daalt het aantal soorten (groene lijn) en verdwijnt de grote diversiteit aan soorten. Vanaf het lozingspunt gaan bacteriën, schimmels en eencellige dieren aan de slag, al snel gevolgd door ongewervelden en algen. Het aantal individuen stijgt snel (rode lijn). Naarmate het oppervlaktewater schoner wordt neemt het aantal individuen weer af en neem de diversiteit aan soorten weer toe. Het oppervlaktewater herstelt zich naar een schoon water situatie.

Kracht naar boven halen

Al het afvalwater direct door de natuur laten zuiveren door zelfreiniging is tijdrovend en vraagt veel oppervlakte. Aquafarm draait het om. Met het groeperen van organismen en het daarmee controleren van onderlinge interacties, halen we de kracht van iedere organismegroep naar boven. Door de optimale condities te creëren groeien de verschillende organismen veel sneller. Hier hebben we al een aantal essentiële sleutelfactoren voor in beeld. Door de juiste temperatuur, LED-licht en volgorde van processtappen versnellen we sterk de biologische groeiprocessen. Het resultaat is een zeer effectieve en efficiënte productie van hoogwaardige stoffen op het in-/effluent én schoon water.

Werking van Aquafarm

Het groeperen van organismegroepen en het creëren van optimale condities zorgt voor een effectieve en efficiënte productie van hoogwaardige stoffen én schoon water.

Bewaren

Call Now Button