De theorie van Aquafarm

“We staan voor genoeg, zeer complexe wateropgaven waarvoor de huidige technieken en ideeën simpelweg tekortschieten. Een aantal wetenschappers was in de veronderstelling dat het zuiveringsproces van afvalwater anders kan.”

Met Aquafarm zoeken we in een praktijkgericht onderzoekstraject naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren. Met een geschakelde inzet van flora en fauna wordt het afvalwater zuiverder, willen we gifstoffen (zoals medicijnresten) verwijderen én produceren we hoogwaardige stoffen.
Hoe we dat doen? Door het natuurlijke afbraakproces van organisch materiaal te imiteren in de zuiveringsinstallatie. We voegen aan het afvalwater achtereenvolgens organismen toe zoals algen, kleine wormpjes, mosseltjes, vissen en planten. Deze planten en dieren zuiveren het water terwijl zij hoogwaardige stoffen produceren. Wij kunnen ze vervolgens oogsten. Door dat regelmatig te doen, winnen we de waardevolle stoffen terug en wordt het water schoon.

De innovatie zit hem in de slimme manier waarop organismen aan elkaar worden geschakeld. Hierdoor produceren zij maximaal hoogwaardige grondstoffen terwijl ze het water zuiveren. Wij brengen bestaande kennis en praktijk samen.

De kennis van voedselwebben of inhoudsstoffen bijvoorbeeld, en natuurlijk de kennis van afvalwaterzuivering.

De resultaten van Aquafarm

 1. Slibreductie: voor Aquafarm is slib geen afval, maar pokon voor de productie van biomassa
 2. Schoon water: we kunnen nutriënten onder de KRW-norm brengen
 3. Op biologische manier verwijderen van schadelijke stoffen zoals medicijnresten: we zien grote potentie voor de verwijdering van medicijnresten en andere microverontreinigingen
 4. Kleinere CO2 footprint en lager chemicaliëngebruik: Aquafarm is laag in energiegebruik, kan de uitstoot van broeikasgassen reduceren en werkt zonder chemicaliën
 5. Productie van waardevolle stoffen: de biomassa groeit goed op Aquafarm en zo verwachten we veel uit het water te kunnen halen dat van nut is voor de waterschappen zelf en de maatschappij

  Zuiveren en produceren met organismen

  De zuivering van de toekomst moet anders: biodivers, klimaatpositief en circulair. Gaat Aquafarm dat brengen?

  Coert Petri

  Senior beleidsadviseur, Waterschap Vallei en Veluwe