Van afvalwater naar Chanel no.5

door | jun 14, 2016

De wereld van afvalwaterzuivering is volop in beweging! Zes partijen hebben elkaar gevonden in het innovatieve project Aquafarm. Samen zoeken zij naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren, waarbij flora en fauna worden ingezet om zoveel mogelijk hoogwaardige (half)producten te winnen. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen voor parfum, medicijnen, bouwmaterialen en dierlijk voedsel. Van zuiveren naar oogsten.

Doorbraken ontstaan door anders naar hetzelfde te kijken
Zo is Aquafarm ook ontstaan. Aquafarm ziet de rijke stroom afvalwater als basis voor het produceren van hoogwaardige grondstoffen. Waarom waardevolle grondstoffen alleen maar uit het water verwijderen, als je deze ook kunt gebruiken om direct tot hoogwaardigere toepassingen te komen en met als eindproduct schoon water? De initiatiefnemers gaan de uitdaging aan om een deel van de huidige afvalwaterzuiveringen op termijn te vervangen door systemen van geschakelde watercompartimenten, wat het zelfreinigingsproces van natuurlijke wateren nabootst. In elk compartiment groeien specifieke flora en fauna die het afvalwater zuiveren en per compartiment minimaal één hoogwaardige stof produceren. Zo kunnen er naast parfum bijvoorbeeld ook bio-composieten en eiwitten geproduceerd worden in een compartiment met waterplanten, en kunnen er eiwitten en medicijnen geproduceerd worden door sponzen. Het aantal toe te passen dieren en planten is enorm: denk aan algen, wieren, hogere waterplanten, mosselen, sponzen, wormen en vissen.

Bijdragen aan één van de grootste maatschappelijke opgaven
Aquafarm is het winnende idee van de Waterwegen Dragons Den waarbij 100 ondernemers, wetenschappers, waterschappers en vrijdenkers kansen presenteerden voor het hergebruik van assets van de Waterschappen. Eén van de grootste maatschappelijke opgaven op dit moment is slimmer omgaan met grondstoffen en water, om ook in de toekomst voldoende kwalitatieve voedingsstoffen te produceren. Met Aquafarm willen we hier een bijdrage aan leveren.

Vooruit stappen om te innoveren
De zes partijen die initiatief hebben genomen zijn Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, initiatievenfabriek van p2 managers, Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekcentrum B-WARE en Alterra Wageningen-UR.

De innovatie bevindt zich in de juiste keuze van de organismen die op een slimme manier aaneen geschakeld worden en daardoor maximaal hoogwaardige grondstoffen produceren terwijl ze het water zuiveren. Bestaande fundamentele en toegepaste kennis over de werking van voedselwebben en zelfreinigend vermogen van de natuur (zoals het actiefslibproces of waterharmonica’s) worden samengebracht met bestaande technische kennis over het optimaliseren van groeicondities (zoals in glastuinbouw). Het is tijd om de rijkdom aan beschikbare kennis over de biologie en biochemie van organismen en natuursystemen te combineren en over te gaan tot actie. Samen bouwen we aan een levende technologie met een hoogwaardige uitkomst.

14 juni is de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend in Houten. Gedurende een jaar werken we toe naar een ‘proof of principle’ op de waterzuiveringsinstallatie in Nijmegen waarmee we de haalbaarheid en potentie van Aquafarm tastbaar maken. De initiatiefnemers streven er naar om daarna een demonstratie-installatie op te starten.

ondertekening initiatiefnemers

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling.
We beloven je niet te spammen!

You have Successfully Subscribed!