Aquafarm overlegt met landelijk technologenplatform

door | mrt 19, 2022

Het Aquafarm-team heeft onlangs met leden van het landelijk technologenplatform (LTP) kunnen sparren over de ontwikkeling van Aquafarm. Zes LTP-leden hebben aangegeven waar de kracht van Aquafarm ligt en in welke toepassing Aquafarm het beste tot zijn recht komt. Al met al een prikkelende bijeenkomst waarin aandacht was voor zowel positieve als kritische geluiden.

Hoewel Aquafarm verschillende concrete toepassingen biedt, was een overtuigende meerderheid enthousiast over Aquafarm als slibverwerking en nazuivering. De slibroute biedt een vermindering van slib, wat gepaard gaat met een kostenreductie voor slibverwerking die erg aantrekkelijk is voor waterschappen. Als nazuivering heeft Aquafarm de potentie om de waterkwaliteit van het effluent van RWZI’s te verbeteren. Het nazuiveringsscenario werd gezien als veelbelovend, waarbij de zuiveringskracht van Aquafarm centraal staat.

De consensus was dat de zuiveringskracht van Aquafarm centraal moet staan, waarbij het verwaarden van biomassa een lagere prioriteit geniet. De potentie van de Aquafarm werd voornamelijk gezien in het verwijderen van nutriënten uit afvalwater. Daarnaast werd als tip meegegeven om de verwijdering van microverontreinigingen niet uit het oog te verliezen, aangezien daar nog een grote slag is te slaan.

Er is een oproep gedaan voor de concretisering van resultaten op de korte termijn, om de meerwaarde van Aquafarm expliciet te maken. Gevraagd werd om het verder concretiseren van bijvoorbeeld de zuiveringsefficiëntie en verwachtte kosten en opbrengsten, die in grote lijnen maar nog niet volledig bekend zijn. Door de concrete resultaten kan Aquafarm vergeleken worden met andere nazuiveringen en in verband worden gebracht met hogere opgaves van waterschappen.

Een belangrijk punt van aandacht is het beheer en onderhoud van de monoculturen binnen Aquafarm. Monoculturen zijn gevoeliger voor veranderingen in omgevingsfactoren. Monoculturen verbeteren de opbrengst en hergebruikopties van biomassa maar maken Aquafarm een minder robuust systeem. Deze zorgen worden in de komende praktijkproeven verder onderzocht.

Het Aquafarm-team heeft veel inspiratie opgedaan uit de discussies van deze dag. Wij zijn heel blij met de kritische input en de enthousiaste reacties van de technologen. We nemen de conclusies mee in de verdere ontwikkeling van Aquafarm.

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling.
We beloven je niet te spammen!

You have Successfully Subscribed!