Privacy verklaring en Cookiegebruik

Welke persoonsgegevens slaat deze website op en wat doen wij er vervolgens mee?

Contactgegevens

Contactgegevens:
Aquafarm
P/a De Blomboogerd
4003 BX Tiel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aquafarm verwerkt slechts uw mailadres en naam via deze website. Dit omdat u deze aan ons verstrekt via het contactformulier.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw naam
  • Uw emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens van u te verzamelen (denk hierbij aan paspoort gegevens, persoonsnummers etc).
Onze website en/of dienst heeft evenmin de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aquafarm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aquafarm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om vragen te beantwoorden

Geautomatiseerde besluitvorming

Aquafarm neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Wij maken geen gebruik van dergelijke systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aquafarm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Naam en mailadres die u  verstrekt heeft via de mail of het contactformulier op de website zolang de correspondentie met u voortduurt.
  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aquafarm verstrekt nooit  aan derden of  alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aquafarm gebruikt alleen analytische, technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Aquafarm spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Aquafarm, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Aquafarm