Aquafarm is geselecteerd voor de Green Information Technology (GIT) voucher! Deze is uitgereikt door de Radboud Universiteit.

Met deze voucher t.w.v. €30.000 kan Aquafarm een continu monitoringssysteem ontwikkelen om zo beter inzicht te krijgen in de broeikasgasuitstoot. De daarmee verkregen data zal niet alleen belangrijk zijn voor Aquafarm, maar ook de ontwikkeling mogelijk maken van een tool voor het voorspellen van broeikasgassen uit natuurlijke waterzuiveringssystemen. Voor meer informatie, zie onderstaande video.

 

Call Now Button