Nieuw gezicht: Floor van Schie

door | mrt 18, 2022

Toekomstontwikkelaar Water Floor van Schie (30) maakt sinds 1 mei 2021 deel uit van het team van Aquafarm. Niet als techneut, maar als bruggenbouwer. De core business van Floor is namelijk de samenwerking tussen mensen.

‘Ik ben geïnteresseerd in mensen meekrijgen in veranderingen en hoe je dat organiseert. Dat is mijn werk nu bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daar bekijk ik voor welke grote ontwikkelingen we staan, zowel technologisch als maatschappelijk en vertaal deze naar onze bedrijfsvoering om toekomstbestendig te blijven. Je moet dan denken aan onder andere onze zoetwatervoorraad, een groot maatschappelijk vraagstuk. We kennen steeds langere periodes van droogte terwijl de vraag naar zoetwater stijgt. Om aan die vraag te kunnen voldoen, moeten we inventief kijken naar het aanbod en verdelen van beschikbaar zoet water. Een van de oplossingen is afvalwater verdergaand zuiveren op microverontreinigingen zodat het als zoet water kan worden ingezet. Dat moet technisch worden geregeld, maar je moet daarin ook mensen meenemen. Verschillende partijen bij elkaar brengen. En dat is mijn taak.’

Bij Aquafarm heeft Floor de taak van organisator. Ze is bezig met de belangrijke waterschapsrapportage die eraan komt, is tijdelijk de schakel naar de stuurgroep en vertaalt het werk van technici naar beleidsmakers en bestuurders. Hoe komt ze eigenlijk bij Aquafarm terecht? ‘Ik las erover en het sprak me meteen aan. Waarom? Omdat ik me er een beeld bij kon vormen. Er wordt gewerkt met diertjes die je daadwerkelijk kunt zien. Ik heb geen technische achtergrond, maar dat snapte ik. Daarnaast houd ik ervan als op een nieuwe, holistische manier naar een bestaand probleem wordt gekeken en daarvan is bij Aquafarm zeker sprake.’

‘Mijn hele leven ben ik al een planeetredder, een idealist. Ik droomde van een baan bij  Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Maar ik wilde niet de details in. Biologie studeren bijvoorbeeld. Het gedrag van mensen interesseerde me wel en vooral hoe ze zich in groepen gedragen. Daarom koos ik voor de bachelor bestuur- en organisatiewetenschappen en de master Culture, Organization and Management, allebei in Amsterdam. Mijn afstudeerscriptie schreef ik over het betrekken van lokale bevolkingsgroepen bij natuurbeheer in Zuid-Afrika.’

‘Na mijn studie ben ik blijven hangen bij mijn bijbaan. Ik was gids op een rondvaartboot, een start-up. Wat mij aansprak, was de duurzaamheid van dat bedrijf, maar ik miste de maatschappelijke relevantie. Dus ben ik actief gaan zoeken naar een baan bij de overheid of een natuurbeheerder. Het werd het Hoogheemraadschap in Noord-Holland.’

‘Voor de toekomst van afvalwaterverwerking zie ik veel mogelijkheden, naast de diertjes van Aquafarm. Ik verwacht ook dat we veel opener zullen omgaan met afvalwater. Rioolwaterzuivering is nu vaak nog bedekt, weggestopt. Maar dat is helemaal niet nodig. Kijk maar naar Aquafarm.’

Over de toekomst van Aquafarm is Floor positief. ‘Op het gebied van afvalwaterzuivering wordt volop geïnnoveerd, allerlei mooie producten en processen worden ontwikkeld. Dat duurt jaren, want innovaties kosten tijd. Eerst wordt een theorie bedacht en die moet vervolgens worden getest in de praktijk. Dat laatste gebeurt nu bij Aquafarm. Dat is duidelijk een project voor de lange termijn. In 2027 moeten waterschappen voldoen aan nieuwe eisen binnen de Kader Richtlijn Water, wat inhoudt dat in alle lidstaten van de Europese Unie schoon en gezond oppervlaktewater is. Aquafarm als nazuiveringstechniek is een middel dat kan worden ingezet om dit doel te halen en daarnaast ook een bijdrage kan leveren aan circulaire ambities van waterschappen.

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling.
We beloven je niet te spammen!

You have Successfully Subscribed!