Muggen gedijen op slib van rioolwaterzuivering: goed resultaat Aquafarmproef

door | mei 6, 2022

Aquafarm heeft in april een proef uitgevoerd met muggenlarven op slib. De eerste resultaten zijn positief.

In de proef is enerzijds gekeken hoe goed muggenlarven slib kunnen afbreken en anderzijds hoe goed planten voedingsstoffen opnemen die uit slib en uit het effluent vrijkwamen. Tegelijkertijd werd de broeikasuitstoot van zowel de muggenlarven op het slib, als van de planten op het effluent gemeten.

Na bijna een maand was zo goed als al het slib opgegeten door de larven, wat een automatisch einde betekende van de proef. De muggen groeiden als kool en plantten zich ook flink voort op het slib van de rioolwaterzuivering.

Ook braken zij het slib snel af. Dit zorgde er ook voor dat als de planten achter de muggenbak geschakeld staan, ze sneller groeien dan wanneer geen muggen in het slib zitten.

Verder leken de muggen er voor te zorgen dat de uitstoot van methaan beperkt bleef. Dit komt waarschijnlijk doordat hun gegraaf in het slib zorgde voor een goede doorluchting. De conclusie lijkt dat zowel de muggen als de planten het zeer goed doen in deze setting als nazuivering van een RWZI.

Hoewel deze resultaten nu nog zijn gebaseerd op wat te zien was tijdens de proef, verwachten we dat de wetenschappelijke analyse deze uitslagen zullen bevestigen. Analyses van voedingsstoffen, biomassa’s en andere broeikasgassen volgen nog, maar de eerste resultaten van deze Aquafarmproef zijn bemoedigend en bieden perspectief voor uitgebreider onderzoek op grotere schaal.

In de volgende fase, vanaf 2023, hopen we deze set-up voor een lange tijd uit te voeren op een pilotlocatie bij een zuivering. Heb je interesse of wil je meer weten, stuur dan een mail aan lotte.dietz@van-waarde.com.

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste ontwikkeling.
We beloven je niet te spammen!

You have Successfully Subscribed!