Let’s change the game together!

Om de waterschappen nieuwe, andere of betere inzichten te geven in de toekomst, organiseerde Waterwegen (een groep enthousiaste waterschappers die nadenkt over de waterschappen van de toekomst)  in voorjaar 2014 een innovatiewedstrijd. Ruim 100 ondernemers, wetenschappers, waterschappers en vrijdenkers bedachten samen diverse kansen en mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren uit de assets van de waterschappen. Het winnende idee van deze innovatiewedstrijd was Aquafarm: een concept waarbij zuiveringsinstallaties gebruikt worden om via natuurlijke processen hoogwaardige producten te produceren. Waterwegen heeft als aanjager bijgedragen om Aquafarm van idee naar project te krijgen. Eind 2015 is Aquafarm als project overgedragen van Waterwegen naar de waterschappen en partners.

Aquafarm vraagt een omwenteling in denken, in onderzoeken en in vermarkten. Dat lukt niet zonder een sterke en unieke samenwerkingsvorm. ​De initiatiefnemers in Aquafarm staan volledig achter het gedachtegoed en willen dit materialiseren. ​Waterschappen, onderzoekers en ondernemers gaan gezamenlijk een onderneming aan. Deze onderneming gebruikt bepaalde uitgangspunten van het voedselweb voor haar eigen organisatiemodel. We genereren productie en de winst vloeit terug om de technologie te verbeteren.

Het is dus een complementaire krachtenbundeling: universiteiten/kennisinstellingen en hun spin-offs brengen wetenschappelijke kennis, onderzoeksfaciliteiten en vaardigheden in, de waterschappen brengen de uitdaging, de zuiveringsinstallaties met bijbehorende kennis en support en een deel van de financiering in, en VanWaarde brengt ondernemerschap en procesregie in.
Alle deelnemende partijen rekenen op een rendement na de investering. Voor waterschappen is dit een meer kosteneffectief en duurzamere vorm van het vervullen van hun wettelijke taak: het zuiveren van afvalwater. Voor kennisinstellingen is dit nieuwe fundamentele en toegepaste kennis, nieuwe onderzoeksvragen en mogelijk gefinancierd promotieonderzoek. Voor ondernemers is dit een deel van de gegenereerde waarde.