Overig van Aquafarm

Aquafarm-onderzoeker Tom van der Meer heeft in opdracht van UvA en WUR onderzoek gedaan naar de werking van slakken, muggenlarven en wormen op afvalwater. De resultaten zijn gepubliceerd in Environmental Pollution en hij heeft een presentatie gehouden over zijn onderzoek tijdens de 2022 SETAC-conferentie in Kopenhagen.

De inpassing in een RWZI kan net de benodigde aanpassing blijken, namelijk natuurlijk zuiveren tot KRW kwaliteit.

Coert Petri

Senior beleidsadviseur, Waterschap Vallei en Veluwe