How things started!

Tekst volgt

Aquafarm vraagt een omwenteling in denken, in onderzoeken en in vermarkten. Dat lukt niet zonder een sterke en unieke samenwerkingsvorm.
​De initiatiefnemers in Aquafarm staan volledig achter het gedachtegoed en willen dit materialiseren.

​Waterschappen, onderzoekers en ondernemers gaan gezamenlijk een onderneming aan. Deze onderneming gebruikt bepaalde uitgangspunten van het voedselweb voor haar eigen organisatiemodel. We genereren productie en de winst vloeit terug om de technologie te verbeteren.

Het is dus een complementaire krachtenbundeling: universiteiten/kennisinstellingen en hun spin-offs brengen wetenschappelijke kennis, onderzoeksfaciliteiten en vaardigheden in, de waterschappen brengen de uitdaging, de zuiveringsinstallaties met bijbehorende kennis en support en een deel van de financiering in, en VanWaarde brengt ondernemerschap en procesregie in.
Alle deelnemende partijen rekenen op een rendement na de investering. Voor waterschappen is dit een meer kosteneffectief en duurzamere vorm van het vervullen van hun wettelijke taak: het zuiveren van afvalwater. Voor kennisinstellingen is dit nieuwe fundamentele en toegepaste kennis, nieuwe onderzoeksvragen en mogelijk gefinancierd promotieonderzoek. Voor ondernemers is dit een deel van de gegenereerde waarde.

Het met planten en dieren natuurlijk zuiveren van afvalwater en gelijktijdig produceren van waardevolle stoffen is een kans om duurzaam en circulair waterbeheer te bereiken.

Prof. dr. ir. Piet Verdonschot

Zoetwaterecosystemen en Bijzondere leerstoel Wetland Restoration Ecology, Wageningen Environmental Research (Alterra) en Universiteit van Amsterdam

Fase 2

Tekst volgt

Fase 1

Tekst volgt