Wie doen er nog meer mee?

Voorafgaand aan het Aquafarm Open Huis kwam de CWE (Commissie Waterketen en Emissies) samen om alvast een kijkje bij ons te nemen. Deze bestuurders ontvingen 20 juni per brief onze officiële vraag om ook deel te nemen aan Aquafarm. Samenwerken betekent versnellen en...