Wie doen er nog meer mee?

Voorafgaand aan het Aquafarm Open Huis kwam de CWE (Commissie Waterketen en Emissies) samen om alvast een kijkje bij ons te nemen. Deze bestuurders ontvingen 20 juni per brief onze officiële vraag om ook deel te nemen aan Aquafarm. Samenwerken betekent versnellen en...
Van afvalwater naar Chanel no.5

Van afvalwater naar Chanel no.5

De wereld van afvalwaterzuivering is volop in beweging! Zes partijen hebben elkaar gevonden in het innovatieve project Aquafarm. Samen zoeken zij naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren, waarbij flora en fauna worden ingezet om zoveel mogelijk hoogwaardige...