Geoptimaliseerd experiment

Geoptimaliseerd experiment

Deze zomer stond het vervolg op het eerste gezamenlijk experiment van begin dit jaar gepland. Lara en Tamara hebben in dit vervolgonderzoek de kennis en ervaring van het eerste experiment ingezet om de omstandigheden voor de planten en dieren te optimaliseren. We zijn...
Professor Leon Lamers over onderzoek binnen Aquafarm

Professor Leon Lamers over onderzoek binnen Aquafarm

Enige tijd geleden, tijdens het Aquafarm Open Huis, spraken we met professor Leon Lamers. Hij is via de Radboud Universiteit / B-Ware verbonden aan Aquafarm en vertelt over mondiale uitdagingen en mogelijke oplossingen die Aquafarm biedt:...
Onderzoek: verzamelen en analyseren data!

Onderzoek: verzamelen en analyseren data!

Onze onderzoekers Tamara en Lara zijn inmiddels hard aan de slag met het verzamelen van alle data en het analyseren van de experimenten die in de afgelopen periode zijn gedaan. Zo heeft Tamara in januari een plant-experiment gedaan met verschillende typen afvalwater...
update: Onderzoek

update: Onderzoek

Fauna Lara, onze fauna-onderzoeker, is in de kerstperiode eropuit getrokken om 4 verschillende soorten dieren te verzamelen. Deze dieren gebruikt ze voor het experiment dat op 11 januari is gestart. Wormen, zoetwaterpissebedden, mosselen en vlokreeften spelen dit keer...